แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

    เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง / โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์)  

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอให้ท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ติดต่อเรา