เครือข่ายสระขวัญมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 12,581 ดอก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน 12,581 ดอก มามอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุจินต์ สีสรวญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้รับมอบ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา