งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในระดับจังหวัด อำเภอ จัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 27 กรฎาคม 2560 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่จัดงาน (ตามเอกสารแนบ) เข้าร่วมประกอบพิธีดังกล่าว สำหรับโรงเรียนที่อยู่ไกลจากสถานที่จัดงานให้จัดประกอบพิธี ณ สถานศึกษาของตน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

scan0005

ติดต่อ สพป.สก.1