ผอ. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทรายร่วมใจกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียน

วันที่ 14 ก.ค. 2560 ่ที่ผ่านมา ผอ. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทรายรวมพลังกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียน

ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย  อำเภอวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา