การพัฒนาสมรรถนะด้านการวางแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สพป.สระแก้ว เขต 1 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน เขตตรวจราชการที่ 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการวางแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ และในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรรับเชิญ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบบรมคือสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการและสระแก้ว จำนวน 11 เขตพื้นที่การศึกษา

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา