นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ลูกจ้างประจำ

02