กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยกรธร รมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนป่าด้านหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ติดต่อเรา