โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา 2560

      ตามที่ สพฐ.โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)ได้ดำเนินโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” มาอย่างต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษา เริ่มต้นจากปี พ.ศ.2552 – 2559 เพื่อให้ลูกได้ทำความดีต่อพ่อแม่ คือ ขอให้พ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา หรือตลอดไปโดยที่ผ่านมานั้น มีผลการดำเนินงานที่ดี ทำให้เกิดการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และลดนักดื่มหน้าเก่าได้ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา นั้น ในการนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1 เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากร การศึกษาทั่วประเทศงดเหล้า และเลิกเพื่อเป็นแบบอย่างต่อนักเรียน และเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจ โดยทำโครงงานคุณธรรม : โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแมีเลิกเหล้า “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจโพธิสัตว์น้อย” ส่งเอกสารใบสมัครภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560    รายละเอียดตามเอกสารนี้ 

cf98f4ecfc88f65e02eddb6cad196ddf0

cf98f4ecfc88f65e02eddb6cad196ddf2

cf98f4ecfc88f65e02eddb6cad196ddf3

cf98f4ecfc88f65e02eddb6cad196ddf4

cf98f4ecfc88f65e02eddb6cad196ddf5

cf98f4ecfc88f65e02eddb6cad196ddf6

cf98f4ecfc88f65e02eddb6cad196ddf7

 

ติดต่อ สพป.สก.1