การอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนศูนย์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(PEER center)อำเภอวังน้ำเย็น

นางดารุณี กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนศูนย์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(PEER center)อำเภอวังน้ำเย็น โดยมีนางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้เข้าร่วมการอบรมจากโรงเรียนในเครือข่ายวังน้ำเย็น จำนวน 50 คน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา