โรงเรียนอนุบาลตาพระยา มาศึกษาดูงานการบริหารการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบ DLIT

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 คณะครู ให้การต้อนรับ นายวุฒนะ ฉิมมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา และคณะครู มาศึกษาดูงานการบริหารการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบ DLIT ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้มอบของใว้เป็นที่ระลึก และเดินทางต่อไปยังจังหวัดจันทบุรี ขอให้ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลตาพระยาเดินทางด้วยความปลอดภัย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา