“งานเปิดโลกปฐมวัย เด็กไทย วัยคิด”

asc

วันที่  24 – 25  มิถุนายน  2557

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้เข้าร่วมการแสดง  “งานเปิดโลกปฐมวัย  เด็กไทย  วัยคิด”

เป็นตัวแทนของอำเภอวังน้ำเย็นและคณะครูปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ

เพื่อนำทักษะต่างๆมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ที่  สพป.สระแก้วเขต 1

1 2

ติดต่อเรา