กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เมื่อ 19 ก.ค.60 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสระแก้ว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มีนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 388 คน จากโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โรงเรียนบ้านสีแยก และโรงเรียนบ้านคลองหมี

 

ติดต่อเรา