การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายเรือง  จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมบุนนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1