งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ในการนี้ ขอเชิญชมนิทรรศการ หรือมีความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด ที่ http://sci.aru.ac.th รายละเอียด คลิกที่นี่

ติดต่อเรา