เปิดงานกีฬาเด็กเล็กจ.สระแก้ว

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  พาคณะกลองยาว  ร่วมเปิดงานกีฬาเด็กเล็ก จังหวัดสระแก้ว  ประจำปี 2560
ในวันที่  14  กรกฎาคม  2560  ณ  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

ติดต่อเรา