ด่วน! แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเข้าไปกรอกข้อมูลผลการประเมินการใช้งาน DLTV

ด้วย ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ต้องการทราบข้อมูลการใช้งาน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก

จึงให้ครูผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลผลการใช้งานตาม Link ด้านล่างนี้

ผลการประเมินการใช้งาน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.สระแก้วเขต 1

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา