กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โรงเรียนบ้านลุงพลู

นำโดย นายบุญส่ง  แสงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

พร้อมด้วย  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านลุงพลู

ได้ร่วมกิจกรรม โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

ณ  ถนนบ้านด่าน – หนองเตียน

เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

********

 

ติดต่อเรา