กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่  7  กรกฎาคม  2560

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร  เวียนเทียน  หล่อเทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมต่าง ๆ ที่พวกเราจะปฎิบัติในช่วงเข้าพรรษา

          – ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา 

          – ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณร 

          – ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล 

          – อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ

ติดต่อเรา