โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา