โครงการพัฒนาการคัดลายมือ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดณ หอประชุมบุนนาค (สพป.สระแก้ว เขต 1) โดยมี นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธาน และมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานด้านสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการ ในการนี้มีครูภาษาไทยเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา