เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา