กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

นายประวิทย์  สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา                         โดยได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ฟังพระธรรมเทศนา

นางฟ้าถือเทียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดทุ่งพระ

ติดต่อเรา