หล่อเทียนพรรษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญร่วมกับชุมชน และวัดน้ำซับ ประกอบประเพณี หล่อเทียนพรรษาณ วัดน้ำซับ….

ติดตามผลงานเราได้ทาง https://www.facebook.com/thanormchit/ และ http://www.bannumsub.com/

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

เรืองอุไร  เสือดี ควบคุมการผลิต

วันชัย  ธนังไพศาล   อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา