กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้จัดขบวนนำเทียนพรรษาไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดน้ำซับ

ติดตามผลงานเราได้ทาง https://www.facebook.com/thanormchit/ และ http://www.bannumsub.com/

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

เรืองอุไร  เสือดี ควบคุมการผลิต

วันชัย  ธนังไพศาล   อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา