กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โดยได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระประธานประจำโรงเรียน และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน
วันที่  7 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

 

ติดต่อเรา