กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

7 กรกฎาคม 2560 นายหงษ์คำ  หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ในช่วงเช้าได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีการแห่เทียนพรรษาร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ที่วัดบ้านด่าน และในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริม เผยแพร่พระพุทธศาสนา อนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ติดต่อเรา