กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ วัดบ้านด่าน

*****

ติดต่อเรา