โรงเรียนบ้านทุ่งพระจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ

ภาพกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา