ประชาสัมพันธ์โครงการ “ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6”

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6” โดยสถานีวิทยุ FM 99 MHz คลื่นเมืองไทยแข็งแรง และ ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 13 – 18 ปี ส่งผลงานความสามารถด้านกีฬาในประเภทที่ถนัด  เป็นภาพนิ่งพร้อมคำคม หรือคำบรรยายที่สื่อถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด (1คน ต่อ 1ชิ้นงาน) เข้าประกวดเพื่อรับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนเดินทางไปร่วมชม เชียร์ นักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย   โดยให้ส่งผลงานนักเรียนในนามของโรงเรียนเข้าประกวด ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  รายละเอียดตามเอกสารนี้ เอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา