หล่อเทียนพรรษา..มหาเจริญ

4 กรกฎาคม 2560 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ทุกระดับชั้น ร่วมกันจัดกิจกรม”พีธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา” ซึ่งจะได้นำไปถวายวัดในตำบลทุ่งมหาเจริญ เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2560 ในการนี้มีผู้ใหญ่วิภาวดี เกรียงศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งมหาเจริญ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

“””””””””””””””””””ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 037-542269   4 กรกฎาคม 60″”””””””””””””””

ติดต่อเรา