รับฟังนโยบายพัฒนาการศึกษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วมประชุมรับนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน จากท่าน เรือง จันทพันธ์ รองผอ.สพป. สระแก้วเขต1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดตามเราได้ทาง https://www.facebook.com/thanormchit/ และ http://www.bannumsub.com/

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

เรืองอุไร เสือดี กำกับ

วันชัย ธนังไพสาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา