เข้าร่วมสวนสนามของลูกเสือ ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

โรงเรียนบ้านลุงพลู

นำโดย นายบุญส่ง แสงเทพ  คณะครู และนักเรียน จำนวนทั้งหมด  42 คน 

ช่วงเช้า เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 

เนื่องในวันคล้ายวันสถานาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามที่สาธารณะ  ณ บ้านลุงพลู

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

*************

ติดต่อเรา