มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1) ได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว  ณ โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีผู้บริหารและข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายฯ จำนวน 10 โรงเรียนเข้ารับฟังนโยบาย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา