แจ้งรายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC ป.1

แจ้งรายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC ป.1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมบุญนาค เวลา 13.30 น. โปรดจดจำลำดับที่ เพื่อความสะดวกในการลงเวลาและการเข้ากลุ่ม ดาวน์โหลดที่นี่

ติดต่อ สพป.สก.1