รับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 รับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology ; DLIT) ระดับภูมิภาค ที่ 3 โดย นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และคณะครู ให้การต้อนรับ และดำเนินการตามเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตต่อไป
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

 

ติดต่อเรา