ผอ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

page1นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เพื่อจัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณหอประชุมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา