โรงเรียนบ้านวังวน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 และร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านวังวน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม 
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 
และร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ปลูกต้นไม้)  
 
ติดต่อเรา