วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ มหาเจริญ

29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านมหาเจริญจัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ซึ่งกำหนดในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ในการนี้ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีกองลูกเสือโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ โดยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

“””””””””””””””””””ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 037-542269   29 มิถุนายน 60″”””””””””””””””

ติดต่อ สพป.สก.1