การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ท่านได้ส่งใบสมัครเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีมีวิทยฐานะฯ  กับมหาวิทยาลัยบูรพา ทางมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิในการเข้ารับการพัฒนาฯ

ติดต่อ สพป.สก.1