แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนรับชมการถ่ายทอดสดและกรอกแบบสำรวจการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สพฐ. แจ้ง โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รับขมการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.obectv.tv และ https://www.youtube.com/OBECTVONLINE ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
2. กรอกแบบสำรวจการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่เว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/

ดาวน์โหลดที่นี่

  1. แบบสำรวจการกรอกข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (หน้า 1)

2. แบบสำรวจการกรอกข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (หน้า 2)

 

ติดต่อเรา