โรงเรียนบ้านคลองปลาโด แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

โรงเรียนบ้านคลองปลาโด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน เป็นหมายเลข  0-3724-7646

ติดต่อเรา