ประชุมรับมอบนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อ.วังสมบูรณ์

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1) เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ให้แก่ข้าราชการในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ณโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

     

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1