เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560  นายเพลิน  พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ติดต่อเรา