วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงผลงานและพระคุณของสุนทรภู่กวีเอกของโลก เป็นการสืบทอดวรรณกรรมมรดกทางวรรณคดี พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

ติดต่อเรา