แจ้งด่วน การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ

ด้วยขณะนี้ สพฐ.ได้เปิดเว็บไซต์ http://www.vitheebuddha.com ให้โรงเรียนได้ประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  หลังจากนั้นเว็บไซต์จะปิด  จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปประเมิน ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 30 มิถุนายน 2560  (เหลือเวลาอีก 4 วัน)โรงเรียนยังไม่เข้าไปอีกจำนวนหนึ่ง  รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปประเมิน ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ  ส่วนโรงเรียนที่เขตยังไม่รับรอง ให้เข้าไปปรับแก้ จาก 0  เป็น 1 – 4  (โรงเรียนไม่ควรประเมินคุณภาพการปฏิบัติ 0  ควรเริ่มที่ 1 ไปถึง 4)    สงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศน.วีรศักดิ์  081 864 7350  ด่วนครับ

29 VETEEBODDA 27 06 2560

username and partword 27 06 60

 

 

 

 

ติดต่อเรา