กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาอยู่อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ชั้น 2

โทร 037-425468 ต่อ 22

โทรสาร 037-425469

ติดต่อเรา