วันต่อต้านยาเสพติด “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”

รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

IMG_6989

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านเทศมงคล

ภายใต้การนำของ นางขวัญวรา  พิชญชานันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล

พร้อมด้วยคณะครู D.A.R.E คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเทศมงคล และนักเรียนทุกคน

ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกัน

 IMG_6683

นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
เป็นผู้อ่าน สาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗

IMG_6699Free_YaBa

วัตถุประสงค์ของการการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องใจวันต่อต้านยาเสพติดนั้น

เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด

และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เพื่อให้การเอาชนะยาเสพติดได้ผลอย่างยั่งยืน
ตามคำขวัญ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”

IMG_6810
ท่านสารวัตรใหญ่ จาก สภ.เขาสิงโต นำทีมครู D.A.R.E มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยตัวเอง

IMG_6834IMG_6836

ปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดตั้งแต่ยังเล็ก

IMG_6840

ผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

IMG_6841IMG_6842IMG_6872IMG_6872IMG_6865

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น  
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะยาว

IMG_6856IMG_6857

เมื่อให้ความรู้ในห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ประชาชน
ให้ชุมชนรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดร่วมกัน

IMG_6987IMG_6897IMG_6956 IMG_6944 IMG_6943 IMG_6924 IMG_6919 IMG_6916 IMG_6911 IMG_6906 IMG_6905 IMG_6902 

เน้นการเข้าถึงแหล่งชุมชนที่สำคัญๆ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึง
IMG_6933 IMG_6930

คุณครูตำรวจอยู่ร่วมปฏิบัติภารกิจกับนักเรียนจนภาระกิจเสร็จสมบูรณ์
IMG_6961
IMG_6885
กิจกรรมใดๆ หากปราศจากความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คงยากที่จะบรรลุผล
ขอขอบคุณคณะครู D.A.R.E (ครูตำรวจ) ที่มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ณ โรงเรียนบ้านเทศมงคลในครั้งนี้

 

ติดต่อเรา