วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดย ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาแก่นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำประพันธ์ ซึ่งเป็นผลงานของสุนทรภู่
เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย อีกทั้งรู้จักสำนวนภาษาไทยที่ไพเราะ และได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

เรืองอุไร  เสือดี  ควบคุม

วันชัย ธนังไพสาล  อำนวยการผลิต

ติดตามพวกเราได้ทาง https://www.facebook.com/thanormchit/?ref=aymt_homepage_panel

ติดต่อเรา