โรงเรียนบ้านหนองกะทะ…..กิจกรรมจักรยานแรลลี่..กินผักผลไม้และต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ…โดย นายทวีศักดิ์   จรัสทอง  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะทะเป็นประธาน ปล่อยแถวกิจกรรมจักรยานแรลลี่..ในโครงการของ สสส. ตามนโยบายกินผักผลไม้และร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ติดต่อเรา