วันสุนทรภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการวันสุนทรภู่ พร้อมคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล คัดลายมือ ประกวดแต่งคำกลอน วาดภาพระบายสี ถ้าเอ่ยชื่อ “สุนทรภู่” เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” และคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันที่ 26 มิถุนายน” ของทุกปีคือ “วันสุนทรภู่” ซึ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มีการจัดนิทรรศการ คัดลายมือ ประกวดแต่งคำกลอน วาดภาพระบายสี เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะไปแข่งขัน การประกวด TO BE NUMBER ONE Dancercise 2017 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

 

ติดต่อเรา